คิดจะสร้างเว็บไซต์จะทำอย่างไรดี ?

การสร้างเว็บไซต์ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยสิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ การนำส่งได้ และขอบเขตของระบบเนื้อหาเว็บ นิยามเว็บไซต์

ก่อนที่คุณสร้างเอกสารการออกแบบสำหรับระบบเนื้อหาเว็บของคุณ จะมีประโยชน์ที่จะสร้างต้นแบบของไซต์ของคุณโดยใช้ HTML ต้นแบบจะอิงตามเค้าร่างที่กำหนดไว้ใน แผนโปรเจ็กต์ของคุณ และข้อมูลที่รวมรวมไว้ในเอกสารการวิเคราะห์ของคุณ โครงสร้างไซต์ การออกแบบ และโค้ด HTML ที่คุณพัฒนาขึ้นสำหรับต้นแบบของคุณ สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับไอเท็มจำนวนมากที่กำหนดไว้ใน เอกสารการออกแบบของคุณ 

เมื่อต้องการสร้างระบบเนื้อหาเว็บคุณต้องปรับใช้ฮาร์ดแวร์ กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ออกแบบระบบการเขียน กำหนดค่าสภาวะแวดล้อม การนำส่ง และเปิดใช้งานการรวม ดูภาพรวมของขั้นตอนที่จำเป็น สำหรับสร้างระบบเนื้อหาเว็บของคุณ โปรดนึกถึงเอกสารการวิเคราะห์ และการออกแบบ ที่พัฒนาขึ้นระหว่างขั้นตอนการวางแผนของโปรเจ็กต์ 

เมื่อคุณกำหนดโปรเจ็กต์ และสร้างเอกสารการวิเคราะห์ จากนั้น คุณกำหนดข้อกำหนดของระบบเนื้อหาเว็บของคุณ ในเอกสารการออกแบบ เอกสารการออกแบบแสดงชนิดของเนื้อหาที่จำเป็น สำหรับไซต์ของคุณ วิธีสร้าง วิธีเขียนเนื้อหา และลักษณะของเว็บไซต์สุดท้าย

การตลาด สุดยอด