การใช้ Inbound Marketing

การทำ Inbound Marketing คือ “แม่เหล็กของการตลาด ไม่ใช่การเดินประกาศทั่วไป” หมายความว่า ก่อนหน้าที่สื่อสังคมออนไลน์จะบูมขึ้นมาจนเป็นเบอร์ 1 ด้านงานโฆษณา มีการตลาดขั้วตรงข้ามกับ Inbound Marketing. เรียกว่า “Outbound Marketing” ซึ่งเป็นช่องทางที่เรารู้จักกันดี เป็นวิธีการตลาดที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภคผ่านการสร้างเนื้อหา แล้วเผยแพร่ลงสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โฆษณาทางบทวิทยุ โทรทัศน์ หน้าหนังสือ ฯลฯ

แต่การทำ Inbound Marketing ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เป็นการทำการตลาดเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาหาเราเอง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปดักกลุ่มเป้าหมายตามช่องทางสื่อต่างๆ แล้วป้อนสารเข้าไป แต่การทำ Inbound Marketing. คือการมุ่งเน้นให้ “ช่องทางของตัวเองมีคุณค่าพอ จนทำให้กลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะเดินเข้ามาหาเองด้วยความเต็มใจ”

การใช้การตลาดแบบดึงดูดให้คนเข้ามาหาคุณผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Inbound Marketing ซึ่งเริ่มถูกพูดถึงในประเทศไทยมากขึ้น สื่อสารด้วย Content Marketing การทำ Search Engine Optimization (SEO) ให้ถูกหาเจอบน Google การใช้สื่อ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, LINE, Youtube หรือ Instagram เป็นต้น การใช้ Email Marketing การตลาดแบบปากต่อปาก การสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด การทำ Inbound Marketing นี้จะเน้นไปที่การใช้ช่องทางที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

cwบริษัททำเว็บ


บริษัททำเว็บไซต์ รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์

ตลาดมืด